Speciaal onderwijs in het buitenland

In het kort

 • Locatie: Cusco
 • Beschikbaarheid: maart – december / januari-februari vakantieprogramma
 • Werkdagen: maandag tot vrijdag
 • Duur van het vrijwilligerswerk: Minimaal 4 weken
 • Taal: Spaans basis-intermediate
 • Accommodatie: Vrijwilligershuis of lokale gastfamilie
 • Projectcombinaties zonder extra kosten

Onze video Contact  

Projectinformatie speciaal onderwijs in het buitenland

Speciaal onderwijs is noodzakelijk voor kinderen die het reguliere onderwijs niet kunnen volgen. Door mentale, fysieke, sociale en/of emotionele stoornissen hebben de kinderen speciaal onderwijs nodig.

Helaas is er weinig aandacht voor dit soort onderwijs in Peru. Dit project heeft dus echt jouw hulp als vrijwilliger in Peru nodig!

Je werkt in dit project dus als vrijwilliger in Cusco in het speciaal onderwijs. De leerlingen wennen vrij snel aan je aanwezigheid en ze gaan je waarderen en vertrouwen.

Het is belangrijk jezelf te informeren over de aandoeningen van de kinderen, aangezien ze verschillende stoornissen hebben.

In één klas kunnen bijvoorbeeld kinderen zitten met een mentale afwijking, het syndroom van Down, autisme en motorische afwijkingen. En iedere aandoening vraagt om een aparte omgangsvorm.

De ernst van de aandoening en de verschillende leeftijdscategorieën verdelen de leerlingen.

Kinderen met verschillende aandoeningen bevinden zich dus in één klaslokaal, hetgeen het lastig maakt voor de leraar.

Jij assisteert als vrijwilliger in het klaslokaal, maar je bent ook actief in de dagelijkse bezigheden. Op deze manier ontlast je de leraar.

Naast de fysieke begeleiding neem je ook deel aan tekenen, zingen, dansen en muziek maken. Daarnaast worden er ook de grondbeginselen van wiskunde en leesvaardigheid onderwezen.

Creativiteit is hierbij essentieel, aangezien een kleine verandering of variatie de leercurve enorm kan vergroten.

In samenwerking met de leraren kan je nieuwe activiteiten implementeren, bijvoorbeeld taal en linguïstische oefeningen. Op deze manier vergroten de leerlingen hun woordenschat.

Dé uitdaging ligt in het raken van de juiste snaar. En die is per leerling verschillend.

De ideale vrijwilliger voor speciaal onderwijs in Peru

Jij bent geduldig en een sociaal geëngageerd persoon, die ervan houdt om mensen te helpen.

Gevoel voor en interesse in de benodigdheden voor iedere leerling zijn belangrijk. Net zoals creativiteit en een positieve “mindset”.

De minimum beschikbaarheid is 1 maand. We geven echter de voorkeur aan een verblijf van 2 maanden, zodat je een sterke band met de leerlingen kan opbouwen.

Voordelen en impact van speciaal onderwijs in het buitenland

 • Geef liefde en aandacht en help de leerlingen zichzelf te ontwikkelen in hun tempo
 • Help de leraren met hun zware werklast
 • De leerlingen zijn zeer blij met jouw aanwezigheid en inzet
 • Een fantastisch project om ervaring op te doen in het speciaal onderwijs in het buitenland